Impol se usmerja v dodajanje vrednosti

Več o: IMPOL 2000 D.D. na:

Skupina Impol je največji predelovalec aluminijevih polizdelkov v jugovzhodni Evropi in peti največji slovenski izvoznik, ki kupcem ponuja raznovrsten prodajni program – valjane in stiskane aluminijeve izdelke, ki po kakovostnih zahtevah ustrezajo najvišjim standardom. V letu 2018 je skupina Impol ustvarila 727,6 milijona evrov prodaje, 59,4 milijona evrov EBITDA in zaposlovala 2.348 ljudi.

Impol je številka ena na področju palic za kovanje, namenjenih avtomobilski industriji. Prednost skupine Impol je, da obvladuje tako valjani kot stiskani program in s tem kupcem nudi širok asortima aluminijevih izdelkov na enem mestu. Na področju stiskalništva obvladujejo najzahtevnejše tehnološke postopke in so dobavitelj izdelovalcem avtomobilov prestižnih avtomobilskih znamk, kot so Mercedes, BMW in Audi. Prav tako se intenzivno razvija valjan program, ki po proizvedenih količinah že predstavlja dve tretjini Impolove proizvodnje. Velika razvojna priložnost za valjan program je prodor v avtomobilsko industrijo, kjer se pojavlja tendenca povečevanja deleža aluminija v avtomobilih. Izvozna usmerjenost je zaradi majhnosti slovenskega trga nujna, pri čemer glavni trg ostaja Evropa, aktivno pa razvijajo tudi prodajo na bolj oddaljenih.

Od avtomobilske v letalsko industrijo

Postajamo vse bolj uveljavljen dobavitelj avtomobilski industriji, hkrati pa gradimo pot tudi v druge zahtevne industrije, med njimi tudi v letalsko. To poteka tako na naložbeni kot tudi na organizacijski ravni. Vsako leto za naložbo v opremo namenimo več kot 40 milijonov evrov. Hkrati pa stremimo h gradnji učinkovite organizacije, ki omogoča izdelavo zahtevnih visokokakovostnih izdelkov. S tem namenom smo se tudi certificirali po standardu EN 9100 in certifikat prejeli v letu 2019. S to pridobitvijo se nam odpirajo priložnosti za prodor na zahteven trg visokokakovostnih izdelkov. S pomočjo objave našega kontakta v bazi OASIS bomo povečali našo prepoznavnost v svetu letalske industrije in odpirali nove poslovne priložnosti. Pridobitev certifikata EN 9100 je pomemben korak za skupino Impol, ki pomeni tudi postopno prestrukturiranje proizvodnega programa v smeri doseganja višje dodane vrednosti.

Finalizacija izdelkov

Nova razvojna priložnost za skupino Impol je dodajanje vrednosti s pomočjo nadaljnjih obdelav obstoječega produktnega portfelja. V ta namen je bila ustanovljena družba Impol - FinAl d. o. o., ki že uspešno pridobiva naročila zahtevnih kupcev, med katerimi sta tudi podjetja BMW in Samsung.

Povečevanje učinkovitosti s prehodom v Industrijo 4.0

Sledenje trendom je ključnega pomena za dolgoročni razvoj in eden od teh je Industrija 4.0, s katero se spogleduje vse več podjetij. V skupini Impol je že zasnovana strategija za vpeljavo metod Industrije 4.0, prav tako se odvijajo različni razvojni in pilotni projekti, s katerimi želi čim hitreje in celoviteje pristopiti k vpeljavi sodobne zasnove poslovanja proizvodnih podjetij.

Sodelovanje in povezovanje

Majhnost Slovenije še dodatno povečuje potrebo po povezovanju znotraj našega prostora. Tega se močno zaveda tudi vodstvo skupine Impol, ki aktivno podira izobraževalne institucije, med njimi predvsem naravoslovnotehniško fakulteto in Srednjo šolo Slovenska Bistrica, saj se na obeh odvija program metalurgije, ki je nujno potreben za pridobivanje ustrezno usposobljenih zaposlenih. Prav tako se podira sodelovanje z raziskovalnimi institucijami, s katerimi Impol sodeluje z namenom razvoja novih izdelkov, postopkov in tehnologij.

Pogled v prihodnost

Veliki cilj skupine Impol je doseči milijardo evrov prometa do leta 2025. Ob tem namerava podvojiti obseg proizvodnje in v naslednjih desetih letih ponovno investirati 400 milijonov evrov v rast in razvoj. V letu 2019 planirajo prodajo v višini 800 milijonov evrov.

Več: www.impol.si