Mojstri za tlakovanje

Več o: PRESENT GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O. na:

Začetek in ustanovitev podjetja sega v leto 1990. Na področju gradbeništva se podjetje Present d.o.o. ukvarja predvsem z nizkimi gradnjami, tlakovanjem, izgradnjo kanalizacije in kanalizacijskih jaškov, izgradnjo ograj, z izkopi, urejanjem okolja, rušenjem objektov in asfalterskimi deli.

V tem prispevku bi Vam želeli predstaviti predvsem storitev tlakovanja, katerega izvajanje del se opravi po naslednjem postopku:

  • izkop in odvoz odvečnega materiala na trajno (začasno) deponijo,
  • planiranje in vgrajevanje filca,
  • navoz gramoza z utrjevanjem po slojih 20 cm
  • nabava in dostava pranega materiala od 4-8 mm za vgrajevanje tlakocev,
  • nabava, dostava in vgrajevanje tlakovcev ter zaključevanje z rezanjem

Podoben je postopek vgrajevanja robnikov.

Opravljamo še druge storitve in sicer: prevozne storitve, storitve z avtodvigalom, košnja trave, pranje kanalizacijskih cevi do ⌀250 mm z visokotlačnim čistilcem, črpanje fekalnih voda večjih količin, pluženje.

Več na naši spletni strani: Present d.o.o.