Specializirani smo za avtobusne prevoze po osrednji in vzhodni Evropi

Več o: INTEGRAL BREBUS BREŽICE D.O.O. na:

Na področju avtobusnega prometa je našemu podjetju uspelo zadržati primarno vlogo na območju Občine Brežice ter v delu Posavja in Dolenjske. Podjetje ponuja linije primestnega, medkrajevnega in mednarodnega prometa. Dejavnost prevoza potnikov izvajamo z več kot 40 avtobusi.

109 linij primestnega prometa

Trenutno opravljamo prevoze na 109 linijah primestnega prometa, ki so namenjene dnevni migraciji učencev, dijakov in delavcev. Z avtobusi naše družbe se na linijah primestnega prometa dnevno v šolo in iz šole ter na delo in z dela vozi nekaj tisoč potnikov. V medkrajevnem prometu ponujamo 13 avtobusnih linij, ki povezujejo Brežice, Novo mesto in Ljubljano.

Linije medkrajevnega prometa so delno namenjene potrebam dnevne migracije srednješolske mladine, predvsem v delu relacije med Brežicami in Novim mestom. Za potrebe študentov in preostalih uporabnikov prevozov so zanimive linije do Ljubljane, saj je to v tem delu Dolenjske edina oblika javnega prevoza potnikov.

Prevoz turistov

Danes Integral Brebus Brežice pri turističnih prevozih iz Slovenije v tujino in v prevozih turistov po tujini zaseda pomembno mesto. Že nekaj let namreč izvajamo turistične prevoze tujcev po evropskih državah v spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih. Pri opravljanju turističnih prevozov iz Slovenije v tujino pa izvajamo najzahtevnejše prevoze tako, da praktično ni več evropske države, v kateri se ne bi vrtela kolesa naših avtobusov.

Na področju turizma tržimo lastne turistične produkte, ki so namenjeni tako individualnim gostom kot predvsem zahtevnejšim programom, zaključenim skupinam. Zaradi turistične naravnanosti Brežic razvijamo tudi t. i. receptivni turizem. Smo tudi pooblaščen prodajalec turističnih aranžmajev vseh večjih slovenskih turističnih agencij.

Izvajanje tehničnih pregledov in kontrole tahografov

S pridobitvijo koncesije ministrstva za notranje zadeve za izvajanje tehničnih pregledov motornih tovornih in osebnih vozil smo začeli izvajati to dejavnost v letu 1998. V skladu z določili zakonodaje na tem področju smo izvedli investicijo v novo poslovno stavbo za opravljanje tehničnih pregledov, ki smo jo predali namenu konec leta 1999. V letu 2001 smo razširili dejavnost tudi na kontrolo tahografov. Za obe dejavnosti imamo najsodobnejšo opremo in usposobljene kadre.

Storitev kontrole tahografov izvajamo na osnovi vpeljanega sistema kakovosti, za katerega smo od Slovenske akreditacije pridobili akreditacijsko listino, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020. To je bila tudi podlaga pristojnega ministra ob imenovanju za to dejavnost.

Homologacija vozil

Leta 2009 smo akreditacijo razširili še na področje ugotavljanja skladnosti oz. homologacijo vozil, tako da v prostorih tehničnih pregledov opravljamo tudi posamično odobritev in identifikacijo uvoženih vozil, preglede predelanih in identifikacijo starodobnih vozil.

Vizija podjetja

V Integralu Brebus smo si v letu 1990 zastavili dolgoročno strategijo razvoja, ki je temeljila na natančnih analizah takratnega stanja v našem podjetju in pričakovanih trendih razvoja tako podjetja kot celotnega gospodarstva v prihodnje. Ocenjujemo, da so bila postavljena pravilna izhodišča, ki se kažejo skozi konstantno rast in razvoj družbe.

Več: www.integral-brebus.si