Avtorji

Avtorji

Izdajatelj: TSmedia, d.o.o.
Založnik: TSmedia, d.o.o.

Viri podatkov:
Podatki o telefonskih naročnikih: Telekom Slovenije, d.d., Debitel d.d., Ljubljana, Si.mobil d.d., Sinfonika, d.d., T-2 d.o.o., Izi mobil d.d., Teleing d.o.o., In.life d.d., Ljubljanski kabel d.d., UPC Telemach d.o.o. Amis d.o.o., Tušmobil d.o.o., Softnet d.o.o., Mega M., d.o.o..

Poslovni podatki o pravnih osebah na www.bizi.si: AJPES, Banka Slovenije, I. d.o.o., Ljubljanska borza, d.d., Uradni list RS.

Podatki za Arhitekturni vodnik: Zavod Trajekt, veljavnost podatkov: september 2008

Podatki o teritorialnih enotah RPE: MOP, Geodetska uprava RS, veljavnost podatkov: april 2010

Vektorski kartografski podatki: Monolit d.o.o., veljavnost podatkov: april 2010

Ortofoto posnetki krajev po Sloveniji: GZS d.d., 2004-2007


Načrtovanje uporabniške izkušnje: ENKI d.o.o.
Grafična podoba: ENKI d.o.o.
Tehnična optimizacija: Red Orbit d.o.o.
Programska oprema: Adacta, programska oprema, d.o.o.

Izdajatelj in založnik izključuje svojo odgovornost za morebitne nepravilnosti v objavljenih podatkih o naročnikih, vektorskih kartografskih podatkih in morebitna programska neskladja, razen če bi bile te povzročene namenoma ali iz hude malomarnosti.

TSmedia, d.o.o., kot izdajatelj in založnik pripravlja Telefonski imenik Slovenije kot univerzalni imenik, skladno z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije z dne 3.12.2009 in 12. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEK, Uradni list RS, št. 46/2004,86/2004) 
Za imenik ima TSmedia, d.o.o., izključne pravice, ki mu gredo po zakonu, ki ureja avtorske in sorodne pravice, po zakonodaji Evropske unije in mednarodnih konvencijah. Ponatis in druge oblike uporabe, ki so pridržane imetniku navedenih pravic, so dovoljeni le na podlagi izrecnega pisnega dovoljenja Telekoma Slovenije, d.d. Prepovedana je uporaba imenika v nasprotju z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ali v nasprotju z določili ZEK-a. 
ISSN: 140 82 039

Obvestilo za naročnike, katerih podatki so objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije
V Telefonskem imeniku Slovenije so objavljeni vsi podatki o naročnikih Telekoma Slovenije, d. d. ter družb Debitel d.d., Ljubljana, Si.mobil d.d., Sinfonika, d.d., T-2 d.o.o., Izi mobil d.d., Teleing d.o.o., In.life d.d., Ljubljanski kabel d.d., UPC Telemach d.o.o. Amis d.o.o., Tušmobil d.o.o., Softnet d.o.o. in  Mega M., d.o.o., ki ne nasprotujejo objavi.

Naročniki se lahko v skladu s 111. členom Zakona o elektronskih komunikacijah sami odločijo ali bodo njihovi podatki vpisani in objavljeni v Telefonskem imeniku Slovenije. Svoje podatke lahko preverijo, zahtevajo njihovo spremembo ali izbris. Zavrnitev vpisa v Telefonski imenik Slovenije, preverjanje, sprememba ali izbris podatkov o naročnikih so brezplačni.

 

MOJ ITIS - Uredi si svoj online imenik
ZAČNI TUKAJ