Oglaševanje
Oglaševanje v Telefonskem Imeniku Slovenije

Oglaševanje v Telefonskem Imeniku Slovenije

Načini oglaševanja

Oglasne možnosti

Oglasi:
•Premium predstavitve podjetij (logotip, predstavitev, SEO)
•Oglasi na rumenih straneh na itis.si in v knjižni izdaji
•Zlati sponzorji dejavnosti
•SEO povezave
•Prikazovanje na izbrane ključne besede
•Oglasi na zemljevidu
•PR novice
•Kuponi
  
Oglasi na doseg:

•Pasice
•Billboardi
•Zamenjave ozadja
•Banderole
•Oglasni prevzemi
•Oglasni premori / lebdeči oglasi
•Oglasi v knjižni izdaji TIS