Objava prepovedi klicev v komercialne in/ali raziskovalne namene

Objava v TIS-u je popolnoma varna

Telefonski imenik Slovenije (v nadaljevanju TIS) je najbolj varen za objavo kontaktnih podatkov o telefonskih naročnikih vseh operaterjev v Republiki Sloveniji!

Objave vseh kontaktnih podatkov naročnikov so v TIS na varnem, saj imate naročniki možnost, da prepoveste uporabo svojih osebnih kontaktnih podatkov za klice v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Zakon o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom-1), z dne 31.12.2012 (glej Uradni list RS, št. 109/2012), v 3. odstavku 150. člena namreč določa, da imajo naročniki možnost, da prepovedo uporabo svojih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen. Naročnik lahko prepove uporabo svojih osebnih podatkov za oba ali samo za enega od navedenih namenov ob vpisu v imenik ali kadar koli pozneje. Izdajatelj imenika mora prepoved uporabe naročnikovih osebnih podatkov za določen namen nedvoumno označiti v imeniku. Če je naročnik prepoved uporabe posredoval po vpisu v imenik ali jo je vsebinsko spremenil, mora izdajatelj imenika spremembo v imeniku označiti takoj ob prvi naslednji izdaji.

V tiskani in spletni izdaji TIS ter na DVD so tako, na željo naročnika, objavljene prepovedi uporabe osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen.

Te prepovedi so označene s posebno ikono pri vsaki telefonski številki posamezne fizične ali pravne osebe, ki je tovrstno željo sporočila.

Prepovedi so označene na sledeči način:

Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni namen (ZEKom-1, Ur.l. RS, št. 109/2012)
Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo komercialni namen (ZEKom-1, Ur.l. RS, št. 109/2012)
Prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni in komercialni namen (ZEKom-1, Ur.l. RS, št. 109/2012)

Najbolj ažurne podatkovne baze na spletu

Prepoved uporabe osebnih kontaktnih podatkov za klice, ki imajo raziskovalni in/ali komercialni namen, je na spletnem TIS-u ažurirana dnevno! Zato vabimo vse raziskovalce javnega mnenja, javne agencije, raziskovalne inštitucije, podjetja s klicnimi centri, vse, ki ste v poslu kontaktiranja telefonskih naročnikov kateregakoli izmed operaterjev v Republiki Sloveniji, da za najbolj ažurno podatkovno bazo uporabite TIS na spletu.
Objava prepovedi uporabe osebnih kontaktnih podatkov za klice, ki imajo raziskovalni in/ali komercialni namen je objavljena v vseh oblikah TIS-a. Na TIS-u na spletu se dnevno osvežuje, v tiskani izdaji in na DVD pa ob vsaki novi izdaji.

TIS je še naprej edina referenca za objavo in prikaz vseh kontaktnih osebnih podatkov vseh naročnikov vseh operaterjev v Republiki Sloveniji in je popolnoma varen.

Ste že vpisani v TIS? Preverite svoje podatke ali pa se vpišite v TIS prek spletnega obrazca.